Strategy without tactics

is the slowest route to victory.

Tactics without strategy

is the noise before defeat.

›››Sun Tzu

Retail Development

Díky dlouholetým zkušenostem s rozvojem obchodních řetězců a nákupních center na českém a zahraničním trhu Vám můžeme nabídnout plný servis při zakládání a rozšiřování Vaší obchodní sítě.

Zde je spektrum našich služeb v této oblasti:

  • Založení společnosti
  • Analýza konkurence
  • Výběr vhodných lokalit a jejich analýza
  • Vyjednání a uzavření nájemních smluv
  • Design a space plan jednotky
  • Technické vybavení jednotky
  • Výběr a zaškolení personálu
  • Zajištění provozní stránky jednotek