Business is like a car.

It will not run by itself

except downhill.

›››american saying

Prevence ztrát

Loss prevention, asset protection

Ztráty mohou výrazným způsobem zhoršovat hospodaření společnosti obzvláště tam, kde hlavní činností nákup a prodej zboží. Nabízíme soubor analýz, doporučení a opatření ke konkrétnímu případu, které mají za cíl snížit ztráty na minimum.

Obecně je možné je rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří ztráty známé, které se dají vyčíslit již během vzniku. Jedná se například o odpisy prošlého či poškozeného zboží, poškození zboží vnějšími vlivy atd. Ve druhé skupině jsou ztráty neznámé, které bývají zjištěny teprve inventurou, tj. srovnáním skutečného stavu zásob se stavem účetním. Sem spadají krádeže zákazníky a zaměstnanci nebo chybná evidence zboží.

Vhodným nastavením procedur, jejich prováděním a kontrolou se obě skupiny dají významným způsobem redukovat na minimum. V praxi bývají tyto kroky často opomíjeny (s výjimkou diskontních prodejců, kde kvůli nízkým maržím mohou být vysoké ztráty likvidační) a vyšší procento ztrát bývá akceptováno jako riziko podnikání.

Jako první krok doporučujeme provést bezpečnostní audit, který odpoví na následující otázky:

  • jsou nastavena pravidla omezující riziko manipulace se zbožím a finančními prostředky?
  • jsou tato pravidla známá, dodržována a kontrolována?
  • jsou využívány možnosti dostupného zabezpečení?
  • Jsou zboží a finanční prostředky zabezpečeny proti poškození/ztrátě/odcizení?

Ve druhém kroku předáme spolu s kvantifikací rizik rozdělených do jednotlivých oblastí a jejich ohodnocení i soubor doporučení, jejichž aplikace se pozitivně projeví na výši ztrát.

V dalším kroku, když je podezření na konkrétní případ/osobu, kde dochází ke ztrátám, dokážeme pomocí vlastních vyvinutých sledovacích prostředků uvedené případy vysledovat, zaznamenat a vyřešit. Nasazené prostředky jsou závislé na konkrétním případě a jedná se o kombinaci skrytých kamer se záznamovým zařízením, on-line sledování problematických prostor a nasazení vycvičených detektivů. Vše je možno v případě potřeby nasadit skrytě i před personálem.Kontaktujte nás pro více informací a cenovou kalkulaci.