Consumers are statistics.

Customers are people.

›››Stanley Marcus

Mystery shopping

testovací nákupy, kontrolní nákupy - nyní AKCE!


Protože se pohybujeme ve světě retailu, kde akční nabídky všeho druhu jsou běžnou záležitostí, rozhodli jsme se podobnou zvýhodněnou nabídku připravit i my.

Nyní máte možnost objednat testovací nákupy v jednotné ceně 690,- Kč za návštěvu v případě dvou a více souběžných návštěv na jedné adrese (např. v rámci nákupního centra), nebo 890,- Kč ostatní návštěvy.

Uvedená cena zahrnuje definici projektu, přípravu dotazníku, vlastní návštěvy v minimálním počtu 10 ve vybraných městech ČR a vyhodnocení v elektronické podobě.

Kontaktujte nás pro více informací.


Mystery shopping je metoda, kde je hodnocena úroveň servisu z pohledu zákazníka. Specielně vyškolení „zákazníci“ navštíví prodejnu/obchodní místo/restauraci, které při simulovaném nákupním pohovoru zhodnotí od prvního dojmu přes prodejní poradenství personálu až po odbavení na pokladně.

Tím, že hodnocení probíhá dle jednotné standardní metodologie, dostává zadavatel výsledky, které jsou vysoce relevantní jak ve srovnání mezi jednotlivými obchodními místy, tak i v čase (standartně je Mystery shopping prováděn dvakrát do roka) nebo v porovnání s konkurencí.

Výhodou je skryté povádění testů, takže není možno je ovlivnit např. zvýšenou aktivitou či nepravdivými odpovědmi.

Mystery shopping dá využít všude tam, kde dochází ke kontaktu se zákazníkem a je potřeba dosáhnout vysokého standartu zákaznického servisu. Typickým příkladem jsou maloobchodní prodejny, restaurace, čerpací stanice, banky, státní instituce, cestovní kanceláře atd.

Testovací nákupy provádí interní i externí mystery shoppeři, kteří jsou různého věku a vzdělání, ale všichni hodnotí dle jednotného schématu. Před tím, než začnou provádět testy, procházejí školením a první návštěvy prodejen absolvují v doprovodu svého kouče, který dohlíží na správný postup.

V oblastni hodnotících kritérií záleží na zadání zadavatele. Velký důraz klademe na správné definování oblastí a bodů, které jsou pro zadavatele důležité. Základem je kostra, která je víceméně univerzální (zdravení, kladení otázek pro zjištění potřeb, doporučení vhodného produktu atd.). Další body závisí na obchodní politice zadavatele (doprovod zákazníka k pokladně, informace o aktuální marketingové akci, nabídnutí zákaznické karty atd.). V ideálním případě jsou definovány scénáře, podle kterých mystery shoppeři v kontaktu s obsluhujícím personálem postupují.

Výsledný dotazník je mixem informací souhrnných (datum návštěvy, popis simulované situace), odpovědí typu ano/ne (oslovil prodavač zákazníka, byla nabídnuta k nákupu taška), kvantitativních hodnocení (stupnice od 1 do 5) a kvalitativních hodnocení, kde jsou krátkými větami popsané zjištěné skutečnosti. Výsledky jsou pro porovnání převedeny na procentuální plnění a zároveň jsou vypíchnuty pozitivně/negativně hodnocené body pro usnadnění orientace.Kontaktujte nás pro více informací a cenovou kalkulaci.